37.5x75.5

Màu sắc
Màu sắc
Kích thước (cm x cm)
Kích thước