8.2x25

Màu sắc
Màu sắc
Kích thước (cm x cm)
Kích thước