Đối với gạch vân đá, về độ bền và tính linh hoạt có sự nổi trội hơn so với đá marble tự nhiên. Bằng cách nén ép nguyên vật liệu ở nhiệt độ cao, mỗi viên gạch vân đá có một đồ bền và tính chịu lực rất lớn. Việc cắt các viên gạch cũng dễ dàng hơn so với việc cắt đá marble tự nhiên. Nên trên phương diện về độ bền và tính linh hoạt, gạch vân đá chiếm ưu thế... Xem thêm